AANSPRAKELIJKHEIDSverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen, Autoverzekeringen, Inboedelverzekeringen,
Opstalverzekeringen, Rechtsbijstandverzekeringen, Reisverzekeringen,
Zorgverzekeringen, Uitvaartverzekeringen.

AANSPRAKELIJKHEIDSverzekeringen

Met een aansprakelijkheidsverzekering wordt uw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken gedekt. Het betreft niet alleen schade die u zelf heeft veroorzaakt; bijvoorbeeld waterschade bij de buren door een gesprongen waterleiding, is ook schade die u niet direct zelf heeft veroorzaakt. Toch wordt de schade op grond van de wet wel aan jou toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.
Uitgangspunt voor de aansprakelijkheidsverzekering is om uit te keren indien u aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades (de daaruit voortvloeiende schade) gedekt.
Verzekeraars wijzigen hun premies en voorwaarden nogal eens. De beste of voordeligste verzekering kan dus wijzigen na verloop van tijd. Om te zien of u de voor u juiste verzekering heeft, raadpleeg regelmatig onze website. Overstappen naar een andere verzekeraar kan namelijk zeker ook voor u de moeite waard zijn.